mapa informačních stránek hydromeliorace

Workshop 2019 pořádaný k projektu QK1910086 Téma: souvislosti drenážního odvodnění

Knihovna Metodiky a další publikace na téma hydromeliorací volně ke stažení

Udržitelnost hydromeliorací Dotazník pro uživatele a majitele meliorovaných pozemků

Programy Registrace pro využívání vybraných výsledků VaV

VÚMOP v.v.i. Tým řešení vodních režimů půd, pracoviště Pardubice

ČV ICID Český výbor mezinárodní komise pro závlahy a odvodňování

Výzkum Představení vybraných řešených projektů VaVaI

Drenáž Tématická část: Zemědělské odvodnění drenáží


Kontakt Připomínky a náměty můžete zasílat na adresu:

kulhavy.zbynek(@)vumop.cz

V souvislosti s postupnou migrací stránek do domény vumop.cz

nejsou některé aplikace již funkční.

Za tuto nepříjemnost se omlouváme.

 

 

 

 

 

 

 

webdesign iv.k.